JENSEN, P. ØSTERGAARD. Bøn, der forøger taksigelsen til Guds ære – om bønnens betydning i Paulus’ breve. eMissio, v. 5, p. 25-38, 30 jun. 2020.