Andersen, B. H. (2019). Velkommen til tidsskriftet eMissio, fra Dansk Bibel-Instituts rektor. EMissio, 1, 155-156. Hentet fra http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/92