Sjaastad, E. (2019). Omvendelse og åndelig frigjøring - Carl Fr. Wisløffs beskrivelse av sitt eget åndelige gjennombrudd. EMissio, 1, 36-41. Hentet fra http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/79