Andersen, B. H. (2020). I tillid til Guds ord. EMissio, 5, 237-238. Hentet fra http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/111