Johansson, T. (2020). Möte med kristendomskritik, övermänniskan och människans död - Dietrich Bonhoeffers teologiska antropologi som resurs. EMissio, 5, 77-97. Hentet fra http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/106