(1)
Sjaastad, E. Omvendelse Og åndelig frigjøring - Carl Fr. Wisløffs Beskrivelse Av Sitt Eget åndelige Gjennombrudd. eMissio 2019, 1, 36-41.