(1)
Johansson, T. Möte Med Kristendomskritik, övermänniskan Och människans död - Dietrich Bonhoeffers Teologiska Antropologi Som Resurs. eMissio 2020, 5, 77-97.