[1]
Sjaastad, E. 2019. Omvendelse og åndelig frigjøring - Carl Fr. Wisløffs beskrivelse av sitt eget åndelige gjennombrudd. eMissio. 1, (dec. 2019), 36-41.