[1]
Johansson, T. 2020. Möte med kristendomskritik, övermänniskan och människans död - Dietrich Bonhoeffers teologiska antropologi som resurs. eMissio. 5, (jun. 2020), 77-97.