Salmeskatten som ressurs i de troendes bønneliv

Hoved-artikelindhold

Egil Sjaastad

Resumé
Salmebøkene har gjennom kirkehistorien betydd mye for folks andaktsliv. Ikke bare har de fått mye kristen kunnskap gjennom solide salmer. Like viktig har det vært at salmene hjalp dem i bønnelivet deres. En stor del av salmeversene er formulert som tiltale til Gud. I Jesu navn tar disse salmene oss med for Guds ansikt.


Om dette er det denne artikkelen handler.
Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Sjaastad, Egil. 2020. “Salmeskatten Som Ressurs I De Troendes bønneliv”. EMissio 5 (juni), 17-24. http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/99.
Sektion
Bøn