Brydninger mellem pietistisk og herrnhutisk vækkelseskultur, belyst ud fra C.O.Rosenius’ syn på læren om universel retfærdiggørelse

Hoved-artikelindhold

Finn Aa. Rønne

Resumé




Artiklens giver en fremstilling af brydningen mellem pietismen og herrnhutismen, som det bl.a. kommer til udtryk i en debat om verdensretfærdiggørelseslæren. Det sker med udgangspunkt i en historisk skildring af vækkelseskulturen på Bornholm. I relation til den lutherske dialektik mellem ’lov’ og ’evangelium’ peges der på pietismens vægtlægning på loven, dvs. det, som på et indre eller ydre plan stiller krav til mennesket, i modsætning til herrnhutismens fremhævelse af evangeliet, dvs. det, som er tilvejebragt for alle gennem Jesu død og nu tilbydes den enkelte. Videre behandles C.O.Rosenius’ syn på læren om universel retfærdiggørelse (l.u.r.), og det ses i sammenhæng med hans position i spændingen mellem en pietistisk og en herrnhutisk kristendomsforståelse, således at hans stilling i forhold til pietismen og herrnhutismen set i relation til hans syn på l.u.r. belyser de teologiske brydninger mellem disse to vækkelseskulturer. Det påpeges, hvordan der både ved debat- ten om l.u.r og ved brydningen mellem de to vækkelseskultuerer er tale om en reakti- on/modreaktion-mekanisme. Fremstillingen i denne artikel ligger til grund for flere af de efterføl- gende artikler om nyevangelismen.




Artikel-detaljer

Citation/Eksport
Rønne, Finn Aa. 2022. “Brydninger Mellem Pietistisk Og Herrnhutisk vækkelseskultur, Belyst Ud Fra C.O.Rosenius’ Syn På læren Om Universel retfærdiggørelse”. EMissio 8 (juni), 621-31. http://emissio.net/index.php/emissio/article/view/192.
Sektion
Rosenianismens udbredelse i Danmark